Få indflydelse Elevrådet

Elevrådet består af en valgt repræsentant fra hver af skolens klasser.

Elevrådet vælger en formand og en næstformand, der sidder i skolens bestyrelse. De er involveret i skolens daglige drift, og de er elevernes stemme i bestyrelsen.

Hvad laver vi?

Vi arbejder på at løse de opgaver, eleverne stiller. Vi står for arrangementer og sportsturneringer og bestyrer garderoben ved Heimdalfesterne.

Vi tilstræber at holde møde hver 14. dag, og møderne er åbne for alle interesserede, men kun elevrådsrepræsentanter har stemmeret.

Elevrådet er medlem af DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og af LH – Landssammenslutningen af handelsskoleelever.

Se også DGS’s hjemmeside og LH’s hjemmeside

 

Vil du vide mere?

Se foreningens vedtægter og vores Facebook og Instagram.

Vedtægter 2023

Miljøorganisation Gaia

Gaia er Ribe Katedralskoles miljøorganisation, der kæmper for en renere og grønnere hverdag på Katedralskolen.

Vores første, konkrete initiativ er affaldssortering.

Skolebladet Mercurius

Vi udgiver skolebladet Mercurius ca. hver måned.

Bladet indeholder bl.a. side 9-drenge, horoskoper og citater – og alt det, vi finder på f.eks. make-overs, festreportager eller nyt fra elevorganisationerne.

Vil du være med?

Vi er altid åbne for nye medlemmer. Du skal ikke have særlige forudsætninger for at blive medlem af redaktionen: Dit engagement og produktivitet er vigtigere end kommatering. Både skribenter og tegnere kan hjælpe.

Historien om Mercurius

Hvornår Katedralskolens første skoleblad udkom, ved vi ikke – men byhistorisk arkiv afslører, at der har været skoleblade fra et ukendt tidspunkt før 1945. I 1945-47 udkom ”Litteris et Artibus” – og en artikel i LeA af skolens daværende rektor fortæller os, at der har været andre skoleblade tidligere.

Skolebladet Mercurius har, så vidt vides, været udgivet siden 1961. Arkivet blev først oprettet i dets sjette år. I bladets levetid har der været usikkerhed mht. angivelsen af årgang og årstal.

Mercurius’ reglement

Redaktionens arbejde med Mercurius er udformet i overensstemmelse med ordenreglerne for bladet, der skal sikre kvaliteten af bladet.

  1. Voldeligt sprog, trusler, personangreb, racisme, kønschauvinisme og detaljerede beskrivelser af seksuel karakter er ikke tilladte i Mercurius. Det er ene og alene op til redaktionen at afgøre, hvad der hører ind under disse kategorier.
  2. Alle artikler, der ikke er skrevet af redaktionen, skal indsendes med forfatter/afsender. Forfatteren kan, med særlig grund, holdes anonym; men Mercurius skal kende navnet på den eller de personer, der kan holdes ansvarlige for indholdet.
  3. Mercurius-redaktionen kan frit vælge, hvilket indsendt materiale, der skal trykkes.
  4. Artikler til Mercurius må ikke overtræde skolens generelle ordensregler.
  5. Mercurius-redaktionen beslutter, hvad Mercuriustrykker, hvor ofte bladet skal udkomme, og hvad bladets linje er.
  6. Mercurius vil tilstræbe at bringe stof, der er interessant for alle på skolen, og som kan læses af alle på skolen, uden at virke stødende.
  7. Skolen yder praktisk støtte til trykning af bladet under forudsætning af, at man følger ovenstående regler.

Mød dine venner Caféudvalget

Cafeudvalget

Skolen har et café-udvalg, der arrangerer café for skolens elever ca. en gang om måneden.

Ca. hver anden fredag er der enten en Heimdalfest eller en café.

En af årets caféer arrangerer café-udvalget sammen med skolens elevråd.

I 2023/2024 er der café:

Fredag den 18. august 2023

Fredag den 15. september 2023

Fredag den 3. november 2023 (julecafé)

Fredag den 24. november 2023

Fredag den 19. januar 2024 

Fredag den 5. april 2024