Udskriv

Akademiet for Talentfulde unge

Logo

 

I efteråret 2012 blev Akademiet i region syd udvidet fra kun at omfatte Fyn til at omfatte hele regionen.

Ribe Katedralskole var med fra start og udvalgte 5 talentfulde elever i 1.g til Akademiet.

Akademiet for Talentfulde Unge er et forum for læring, et fagligt og socialt netværk og et tilbud til talentfulde elever i de 3-årige ungdomsuddannelser.

Hvorfor et Akademi for Talentfulde Unge?

- Fordi der i snit sidder 2-3 talentfulde elever i hver klasse, der har brug for ekstra udfordringer

- Fordi talentfulde elever fortjener at udfolde deres fulde potentiale

- Fordi talentfulde elever har brug for at møde ligesindede

- Fordi talent smitter

Formålet med Akademiet:

- At udfordre og inspirere den enkelte talentfulde elev på højeste mulige niveau

- At skabe et fagligt og socialt rum, hvor lysten til at lære slår rødder og vokser

- At pleje det brede talent - tværfaglighed

Akademiets målgruppe

- elever med særlige forudsætninger, som med den rette støtte og udfordring, samt vilje og motivation kan blive blandt de bedste

- den ideelle Akademi-elev

- er fagligt nysgerrig og motiveret

- har personligt overskud og selvstændighed

- er bredt fagligt dygtig og har akademisk talent

- er begavet med kreative evner og kritisk sans

- er åben over for nye og ukendte vidensområder

- er villig til at deltage i Akadmiets aktiviteter uden for - og enkelte gange i skoletiden

- er klar over, at deltagelse forpligter

Akademiet, indhold:

1g: Efterår: Optagelse. Forår Akademisk tænkning og metode. Summercamp

2g: Efterår: Akademisk formidling. Forår: Akademisk fordybelse. Summercamp

3g: Efterår Akademisk arbejde. Forår: Diplomoverrækkelse

- Min. 4 obligatoriske seminarer pr. semester

- Et bredt udvalg af frivillige arrangementer ( foredrag, workshops, virksomhedsbesøg, kulturbesøg mv.)

- Summercamp

- Studietur

- Mentorordning